Ogólopolski Turniej Mechatroniczny
MegaMechatronik
Zawody odbędą się na wiosną 2020 w Łodzi.
Kategorie Turniejowe :
Programowanie robotów DOBOT
Programowanie robotów w środowisku RobLAB
Programowanie sterowników PLC
Programowanie obrabiarek CNC w środowisku MTS
więcej
Robot Dydaktycze Dydaktyczne roboty o funkcjonalności zbliżonej
do robotów przesyłowych.
Możliwość współpracy z urządzeniami
i takimi jak podajniki , magazyny stoliki obrotowe
Sterowane za pomocą
zaawansowanej aplikacji RobLAB.
Zintegrowany System
Kwalifikacji
Zgłosiliśmy dwie kwalifikacji do ZSK.

1) Programowanie obrabiarek skrawających
sterowanych numerycznie (CNC)

2) Użytkowanie obrabiarek skrawających
sterowanych numerycznie (CNC)
Oprogramowanie CAx Proponujemy 16 programów wspomagających
projektowanie i symulacje w kilku obszarach
z zakresu mechatroniki.
Programy CAD dla mechaników i automatyków,
programowanie obrabiarek CNC,
ramion robotów , sterowników PLC
oraz projektowanie, symulację i pomiar
ukł. elektronicznych i elektrycznych.
GrafLAB nowy moduł RobLAB-a Wprowadziliśmy do naszej ofery nowy program
GrafLABdo nauki programowania w języku
Grafcet wraz z obiektami 2D do wizualizacji procesu.
Programy może być oferowany jako niezależne
środowisko lub dodatkowy moduł do RobLAB 5.0.

ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

W ramach projektu pn. “Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER uczestniczymy w przygotowaniu opisów kwalifikacji rynkowych oraz przygotowujemy się do pełnienia w ZSK funkcji Instytucji Certyfikującej dla opracowanych przez nas kwalifikacji.

More

AKTUALNOŚCI

WSPÓŁPRACA