ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

W ramach projektu pn. “Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER uczestniczymy w przygotowaniu opisów kwalifikacji rynkowych oraz przygotowujemy się do pełnienia w ZSK funkcji Instytucji Certyfikującej dla opracowanych przez nas kwalifikacji.

AKTUALNOŚCI

WSPÓŁPRACA

 • cool tool
 • 3D master
 • Astor
 • cadxpert
 • CAMdivision
 • DesignSoft
 • Matthias Habermann
 • me
 • Mechatronik
 • neorobots
 • omron
 • omron 1
 • rcconcept
 • realgames
 • Siemens
 • solveere
 • Zero