Skip to content

\"\"

TURNIEJ MECHATRONICZNY

Szanowni Państwo,

We współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez nas Ogólnopolskim Turnieju Mechatronicznym „MEGAMECHATRONIK”.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MECHATRONICZNEGO „MEGAMECHATRONIK”

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Turniej zostanie przeprowadzony: 23.04.2020 r. na terenie ŁCDNiKP w Łodzi.

Czas zgłoszenia do końca lutego 2020 r.

Szkoła zgłasza chęć przystąpienia do turnieju, kategorię oraz dane opiekuna. Zakładamy, że nazwiska uczestników zostaną podane do końca marca po przeprowadzeniu eliminacji w szkołach.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Artur Grochowski 660 414 460 a.grochowski@sklep.ygersebogg.cfolks.pl 

Kategoria: programowanie sterowników PLC

Każdy uczestnik zgłasza się ze swoim dowolnym sterownikiem (minimum 8wejść i 8wyjść cyfrowych) i laptopem z zainstalowanym oprogramowaniem do programowania swojego sterownika PLC. Sterownik zostanie podłączony do aplikacji RobLAB, w której zaimplementowane jest wirtualny obiekt mini linii technologicznej MiniLAB 100. Uczestnik nie musi znać aplikacji z wirtualnym modelem, serwis zawodów pomoże w połączeniu. Poniżej po lewej stronie pełna wersja programu i po stronie prawej okrojona do roli wirtualnego obiektu. Obsługa widzi tylko obraz modelu 3D oraz stan we/wy sterownika (zielone i czerwone znaczniki).

\"\"\"\"

Uwaga: istnieje możliwość przygotowania określonej ilości stanowisk przez firmę Mechatronik, wówczas będą wykorzystane sterowniki S7-1200.

Zawody z programowania sterowników będą dwuetapowe.

Etap 1. Indywidualnym zadaniem dla każdego uczestnika będzie zaprogramowanie sterownika celem wysterowania wirtualnego obiektu. Czas na wykonanie zadania – 90 minut. Oceniona zostanie poprawność oraz czas realizacji. 5 najlepszych uczestników etapu pierwszego przejdzie do etapu drugiego – finałowego.

Etap 2. Każdy z pięciu finalistów dobiera sobie drugiego zawodnika jako montera mechatronika (ta osoba może, ale nie musi być uczestnikiem etapu 1 turnieju) albo rywalizuje w pojedynkę, konkurując z zespołami dwuosobowymi. Zadaniem dla każdego zespołu będzie zmontowanie urządzania mechatronicznego zgodnie z powierzoną dokumentacją oraz napisanie programu startującego na sterownik PLC tak, aby moduł linii MiniLAB 100 wykonał określone zadania (każdy z zespołów będzie miał do dyspozycji jeden z modułów linii MiniLAB 100). Czas na wykonanie zadania – 240 minut. Oceniany zostanie poprawność działania urządzenia oraz montaż zgody z dokumentacją.

Kategoria: programowanie robotów w środowisku  RobLAB

Turniej w tej kategorii zostanie przeprowadzony na najnowszej wersji programu RobLAB. Szkoły, które zgłoszą się do turnieju mogą nieodpłatnie wypożyczyć najnowszą wersję Programu RobLAB (w ilości 10+1 licencji) na czas od zgłoszenia do zakończenia turnieju.

 Firma Mechatronik nieodpłatnie przeszkoli w swojej siedzibie w Warszawie nauczyciela zgłoszonej szkoły, pod warunkiem, że delegująca go szkoła nie zrezygnuje z uczestnictwa w turnieju.

Zadanie będzie polegało na skonfigurowaniu środowiska pracy w programie RobLAB, tj. wybranie właściwego robota, wstawienie wirtualnych urządzeń typu stolik obrotowy, podajnik liniowy, magazyn grawitacyjny itd. i zaprogramowanie wirtualnego zestawu tak, aby zrealizował postawione zadanie. Czas na wykonanie zadania – 90 minut. Konieczne będzie korzystanie z języka programowania MelfaBasic oraz G-kod.

Kategoria: programowanie obrabiarek CNC w środowisku MTS.

Turniej w tej kategorii zostanie przeprowadzony na najnowszej wersji programu MTS. Wszystkie uczestniczące szkoły mogą ją nieodpłatnie wypożyczyć od producenta na czas od zgłoszenia do zakończenia turnieju.

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu programu sterującego w oparciu o powierzoną dokumentację produktu.

Kategoria: programowanie ramienia robota Dobot

W turnieju w tej kategorii mogą uczestniczyć szkoły, które zakupiły robota Dobot w firmie Mechatronik. Startują 2-osobowe drużyny. Główną nagroda jest wyjazd na zawody programowania robotów Dobot w Chinach. Mogą w nich wziąć udział wyłącznie zawodnicy do 18 roku życia, wyjeżdża zespół 2-osobowy + opiekun.

Dopuszczalne jest, aby w Polsce startowały również osoby powyżej 18 roku życia, z zastrzeżeniem, że niemożliwie będzie ich uczestnictwo w zawodach w Chinach.

Ze względu na fakt, że zawody muszą odbywać się na stanowiskach wyposażonych w roboty, może w nich uczestniczyć maksymalnie 30 zespołów.