Skip to content

PROJEKTY UNIJNE

ZSK

W ramach projektu pn. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER uczestniczymy w przygotowaniu opisów kwalifikacji rynkowych oraz przygotowujemy się do pełnienia w ZSK funkcji Instytucji Certyfikującej dla opracowanych przez nas kwalifikacji.

DSCN0735

Egzamin z programowania sterowników PLC

W dniu 12 czerwca odbył się egzamin z programowania sterowników PLC dla uczniów biorących udział w projekcie Podkarpacie stawia na zawodowców WND-POKL.09.02.00-18-001/12 realizowany w latach 2012 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Do egzaminu przystąpiło 20 uczniów z klas drugich i trzecich kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik telekomunikacji, biorących udział w kursie programowania sterowników PLC. Egzamin składał się z części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu oraz praktycznej, w której należało napisać dwa programy w języku drabinkowym do sterownika S7-1200 firmy Siemens. Programy obejmowały sterowanie linią automatyki przemysłowej składającej się z tłoczysk siłowników pneumatycznych dwustronnego działania oraz zabezpieczenia antywłamaniowego.
Egzamin umożliwił uczniom sprawdzenie swoich umiejętności teoretycznych i praktycznych, jak również uzyskanie certyfikatu.

Projekt systemowy pn. „Rozwijanie zbioru krajowych standardów zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Priorytet I PO KL, Działanie 1.1 realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju i Zasobów Ludzkich współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KRAJOWY STANDARD KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – Kontroler robotów przemysłowych (313901)

KRAJOWY STANDARD KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym (313904)

7418964681e2cb40ac1510d88c262188

Informujemy, iż w okresie od 2012-2013 roku Firma Mechatronik Artur Grochowski bierze udział w projekcie stażowym dla pracowników naukowych „TEKLA PLUS IV edycja”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.