środa, marzec 21, 2018

Social icons

 
F icon.svg       g32     256px-Youtube icon.svg     

ZSKW ramach projektu pn. "Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji" realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER uczestniczymy w przygotowaniu opisów kwalifikacji rynkowych oraz przygotowywujemy się do pełnienia w ZSK funkcji Instytucji Certyfikującej dla opracowanych przez nas kwalifikacji.


Egzamin z programowania sterowników PLC
 
DSCN0735W dniu 12 czerwca odbył się egzamin z programowania sterowników PLC dla uczniów biorących udział w projekcie Podkarpacie stawia na zawodowców WND-POKL.09.02.00-18-001/12 realizowany w latach 2012 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2, część przeznaczona do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Do egzaminu przystąpiło 20 uczniów z klas drugich i trzecich kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik telekomunikacji, biorących udział w kursie programowania sterowników PLC. Egzamin  składał się z części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu oraz praktycznej, w której należało napisać dwa programy w języku drabinkowym do sterownika S7-1200 firmy Siemens. Programy obejmowały sterowanie linią automatyki przemysłowej składającej się z tłoczysk siłowników pneumatycznych dwustronnego działania oraz zabezpieczenia antywłamaniowego.

Egzamin umożliwił uczniom sprawdzenie swoich umiejętności teoretycznych i praktycznych, jak również uzyskanie certyfikatu.

Galeria zdjęć...


Projekt systemowy pn. " Rozwijanie zbioru krajowych standardów zawodowych wymaganych przez pracodawców". Priorytet I PO KL, Działanie 1.1 realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju i Zasobów Ludzkich współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontroler robotów przemysłowychKRAJOWY STANDARD KOMPETENCJI ZAWODOWYCH - Kontroler robotów przemysłowych (313901)
 
 
 
 
 
 
Linia produkcyjnaKRAJOWY STANDARD KOMPETENCJI ZAWODOWYCH - Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym (313904)

 

 

 


 

 tekla plus staże

 Informujemy, iż w okresie od 2012-2013 roku Firma Mechatronik Artur Grochowski bierze udział w projekcie stażowym dla pracowników naukowych "TEKLA PLUS IV edycja". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie znajdują się na stronie www.staze.teklaplus.pl