środa, styczeń 24, 2018

Social icons

 
F icon.svg       g32     256px-Youtube icon.svg     

Oprogramowanie RobLAB

Opis produktu

foto-jasne06
 
RobLAB to narzędzie dydaktyczne, przygotowane do kształcenia w zakresie budowy, programowania i stero-wania robotami dydaktycznymi. Wartością edukacyjną programu jest możliwości pełnej konfiguracji modelu robota i modyfikacji parametrów oraz algorytmów sterowania.
Obszerna multimedialna pomoc (help) wraz z wideo tutorialami uzupełniają możliwości programu, jako kom-pleksowego narzędzia wspomagającego kształcenie.
Program występuje w angielskiej wersji językowej.
Edytor programu umożliwia pisanie kodu o składni zgodnej z językiem programowania robotów firmy Mitsubishi Melfa Basic IV oraz znanym w obszarze CNC G- kodów. Edytor wyposażony jest w funkcję kolorowania poleceń i kontrolę składni, co usprawnia wyszukiwanie błędów.
W symulatorze zaimplementowano realistyczny silnik fizyki, pozwalający wykrywać kolizje z obiektami znajdujących się w zasięgu robota. Grawitacja oraz siły bezwładności odziaływujące na obiekty manipulacji pozwalają na wierne odwzorowanie w wirtualnym środowisku rzeczywistych reakcji. Tak przygotowana aplikacja może być traktowany, jako samodzielny środek dydaktyczny funkcjonujący także bez podłączonego rzeczywistego robota.
 
W aplikacji RobLAB korzystamy z podstawowych członów wykorzystywanych w robotyce:
• człon typu „A” - obrót wokół osi X, korpus wydłużony wzdłuż osi X;
• człon typu „B” - obrót wokół osi Y, korpus wydłużony wzdłuż osi X;
• człon typu „C” - obrót wokół osi Z, korpus wydłużony wzdłuż osi Z;
• człon typu „X” - ruch liniowy wzdłuż osi X;
• człon typu „Y” - ruch liniowy wzdłuż osi Y;
• człon typu „Z” - ruch liniowy wzdłuż osi Z.
 foto-jasne01
 

Cechy RobLAB

 
foto-jasne02 foto-jasne03 foto-jasne04
foto-jasne05
 
Podstawowe cechy oprogramowania RobLAB:
 
Program pozwala na budowanie, parametryzację i sterowanie robotami w klasach:
• roboty typu „Arm”/”Ramie” - konstrukcje oparte na pojedyńczym punkcje zamocowania w podstawie składające się z max. 6 członów;
roboty SCARA - odmiana robota o pojedyńczym punkcie zamocowania;
roboty podwójne „DuoPod”- konstrukcje oparte na dwóch punktach zamocowania w podstawie z połączonymi, swobodnymi (bez napędów) ostatnimi członami;
roboty potrójne „TriPod” typu „Delta” - konstrukcje oparte na potrójnym punkcje zamocowana w podstawie z połączonymi, swobodnymi (bez napędów) ostatnimi członami;
roboty portalowe wykorzystywane w konstrukcji robotów kartezjańskich (z napędami liniowymi). W konstrukcji tej wykorzystywane są podwójne napędy (z synchronizowanym równoczesnym ruchem w danej osi) członu pierwszego.
foto-jasne07
 
Dodatkowe dwa człony globalne stanowiące podstawę robota lub pracujące osobno z napędami typu serwomechanizm, silnik o zmiennej/stałej prędkości z przełącznikami wł./wył. lub ruch w lewo/prawo. Człony globalne umożliwiają opis konstrukcji 8 członowych robotów jednoramiennych.
Każdy człon posiada parametryzowaną wartość długości i odsadzeń prostopadłych i wzdłuż osi obrotu. Umożliwia to opis obiektu symulacji prawie dowolnej konstrukcji robota rzeczywistego.

Program pozwala na:
• sterowanie w układzie osi obrotu lub układzie kartezjańskim;
• wykorzystanie złożonych trajektorii ruchu tj. liniowa, kołowa, krzywe Beziera (spline);
• sterowanie na podstawie ruchu od punktu do punktu;
• wyznaczenie zadania odwrotnego dla prawie każdej konstrukcji robota;
• tworzenie listy pozycji;
• programowanie zadań wykonywanych przez robota przystępnym językiem programowania oparty na języku MelfaBasicIV firmy Mitsubishi. Wystarczy znać kilka podstawowych funkcji (tj. MOV, HCLOSE/HOPEN DLY);
• programowanie w G-Code;
• modelowanie konstrukcji bryłowych ramienia z wykorzystaniem prostych szkiców bryłowych zaimplementowanych w aplikacji lub z wykorzystaniem plików bryłowych typu stl, obj, 3ds;
• wstawianie dodatkowych obiektów w przestrzeni robota tj. obiekty manipulacji (kula, walec, sześcian), stoliki, palety, pojemniki, magazyny.
 g-kodM-kod

• współpracę z interaktywnymi obiektami tj. czujniki, magazyny, transportery taśmowe, transportery  liniowe/obrotowe, pochylnie itp.;
• symulację dynamiki obiektów tj. grawitacja, masa, tarcie statyczne i kinetyczne, współczynnik odbić, co umożliwia odwzorowanie rzeczywistego zachowywania się obiektów  w środowisku wirtualnym;
• kreślenie przestrzeni roboczej dowolnej konstrukcji robota z zachowanie zakresu ruchu poszczególnych członów;
• możliwość przedstawienia różnych rozwiązań zadania odwrotnego dla zrozumienia istoty niejednoznaczności wyznaczenia pozycji napędów na podstawie pozycji XYZ i kąta podejścia.

Wersje oprogramowania

 

Oprogramowanie RobLAB 2.00 PLUS - Licencja symulacyjna

na 15 stanowisk, środowisko symulacyjne pracy robota przemysłowego. Liczba licencji pozwala na stworzenie pracowni symulacyjnej robotyki.

Oprogramowanie RobLAB 2.00 PLUS - Licencja symulacyjno - sterująca jednostanowiskowa, zawiera symulator i pozwala na sterowanie robotem RobTRAIN I i komunikację z dodatkowymi urządzeniami wejścia/wyjścia

Filmy i foto